2593022891 Λιμένας Θάσου, Θάσος roulakork@yahoo.gr